Όροι Χρήσης της Modoolo

 • 1. Χρήση των Υπηρεσιών μας

  Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες του Modoolo, πρέπει πρώτα να συμφωνήσετε με τους Όρους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες εάν δεν αποδεχτείτε τους Όρους. Η χρήση των Υπηρεσιών συνεπάγεται την αποδοχή των Όρων. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε ότι το Modoolo θα εκλάβει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αποδοχή των Όρων, από την χρονική στιγμή της έναρξης χρήσης και στο εξής.

  Μην κάνετε κακή χρήση των Υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, μην παρεμβείτε στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας ή προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές, χρησιμοποιώντας διαφορετική μέθοδο από την προβλεπόμενη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων και κανονισμών οι οποίοι αφορούν στον έλεγχο της εξαγωγής και της επανεξαγωγής. Μπορεί να αναστείλουμε ή να σταματήσουμε την παροχή των Υπηρεσιών μας, εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους ή τις πολιτικές μας ή εάν ερευνούμε ύποπτη δραστηριότητα κακής χρήσης.

  Η χρήση των Υπηρεσιών μας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες μας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο από τις Υπηρεσίες μας, εκτός εάν αποκτήσετε άδεια από τον κάτοχό του ή εάν επιτρέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογότυπων που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.

  Στις Υπηρεσίες μας εμφανίζεται ορισμένο περιεχόμενο που δεν ανήκει στην Modoolo. Για το εν λόγω περιεχόμενο, την αποκλειστική ευθύνη φέρει το πρόσωπο που το καθιστά διαθέσιμο. Ενδέχεται να ελέγξουμε το περιεχόμενο για να διαπιστώσουμε εάν είναι παράνομο ή παραβαίνει τις πολιτικές μας και μπορεί να καταργήσουμε ή να αρνηθούμε να εμφανίσουμε περιεχόμενο για το οποίο πιστεύουμε εύλογα ότι παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ελέγχουμε το περιεχόμενο, επομένως μην θεωρείτε δεδομένο το συγκεκριμένο έλεγχο.

  Σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας αποστείλουμε ανακοινώσεις υπηρεσίας, μηνύματα διαχείρισης και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από κάποιες από αυτές τις επικοινωνίες.

 • 2. Ο Λογαριασμός σας Modoolo

  Ίσως χρειαστείτε έναν Λογαριασμό Modoolo για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας. Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας Λογαριασμό Modoolo ή ο Λογαριασμός σας Modoolo μπορεί να σας εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, όπως ο εργοδότης σας ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα. Εάν χρησιμοποιείτε Λογαριασμό Modoolo που σας έχει εκχωρηθεί από έναν διαχειριστή, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί ή πρόσθετοι όροι και ο διαχειριστής σας μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας ή απενεργοποίησής του.

  Για να προστατεύσετε το Λογαριασμό σας στην Modoolo, τηρείτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε υπεύθυνοι για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο Λογαριασμό σας στην Modoolo ή μέσω αυτού. Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας στην Modoolo σε εφαρμογές τρίτων. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του Λογαριασμού σας στην Modoolo, επικοινωνίστε μαζί μας άμεσα πατώντας εδώ.

 • 3. Πνευματικά δικαιώματα

  Ανταποκρινόμαστε σε ειδοποιήσεις φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και τερματίζουμε λογαριασμούς παραβατών κατ’ επανάληψη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Νόμο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή, της Ελλάδας.

  Παρέχουμε πληροφορίες για να βοηθάμε τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων να διαχειρίζονται την πνευματική τους ιδιοκτησία στο διαδίκτυο. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματά σας και θέλετε να μας ειδοποιήσετε, επικοινωνίστε μαζί μας άμεσα πατώντας εδώ.

 • 3. Εμπορικό σήμα

  Η χρήση του εμπορικού σήματος κάποιου άλλου σε ένα όνομα χρήστη, σε ετικέτες ή στον τίτλο ενός βίντεο ή εγγράφου δεν αποτελεί απαραίτητα παραβίαση. Ωστόσο, αν υπάρχει περιεχόμενο στο προφίλ, στο έγγραφο ή στο βίντεό σας που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους θεατές και να τους κάνει να νομίζουν ότι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος δημιούργησε ή χρηματοδοτεί τη σελίδα ή το περιεχόμενό σας, τότε ενδέχεται να παραβιάζονται τα δικαιώματα του κατόχου του εμπορικού σήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να καταργήσουμε το εν λόγω περιεχόμενο, γι' αυτό είναι σημαντικό να αναλογίζεστε τα δικαιώματα εμπορικού σήματος άλλων ατόμων όταν επιλέγετε όνομα χρήστη ή προσθέτετε μεταδεδομένα στα έγγραφά ή στα βίντεό σας.

  Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος και πιστεύετε ότι το εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, λάβετε υπόψη ότι το Modoolo δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει σε διαμάχες περί εμπορικών σημάτων μεταξύ χρηστών και κατόχων εμπορικών σημάτων. Συνεπώς, προτείνουμε στους κατόχους εμπορικών σημάτων να επιλύσουν τις διαμάχες τους απευθείας με τον χρήστη που δημοσίευσε το εν λόγω περιεχόμενο. Αν επικοινωνήσετε με τον χρήστη, θα μπορέσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας πιο άμεσα, γεγονός που θα είναι προς όφελος δικό σας, του χρήστη αλλά και της κοινότητας του Modoolo. Οι κάτοχοι εμπορικών σημάτων μπορούν να επικοινωνήσουν με τον χρήστη μέσω της λειτουργίας προσωπικών μηνυμάτων του Modoolo.

  Αν δεν καταφέρετε να καταλήξετε σε κάποια λύση με τον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού, το Modoolo είναι πρόθυμο να διεξαγάγει περιορισμένες έρευνες για εύλογες καταγγελίες και, σε περίπτωση σαφούς παραβίασης, θα καταργήσει το περιεχόμενο.

 • 3. Πλαστοπροσωπία

  Ενέργειες όπως η χρήση παρόμοιου ονόματος χρήστη ή η αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ως κάποιος άλλος χρήστης θεωρούνται παρενόχληση. Σε περίπτωση που η ομάδα μας κρίνει ότι ένας λογαριασμός έχει δημιουργηθεί για να παραποιήσει την ταυτότητα ενός άλλου ατόμου ή προφίλ, ο λογαριασμός θα καταργηθεί.

 • 4. Το περιεχόμενό σας στις Υπηρεσίες μας

  Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας σας δίνουν τη δυνατότητα να ανεβάσετε, να υποβάλετε, να αποθηκεύσετε, να στείλετε και να λάβετε περιεχόμενο. Διατηρείτε την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σας ανήκουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εν συντομία, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να παραχωρείτε περιορισμένα δικαιώματα χρήσης στο Modoolo και στους λοιπούς χρήστες της Υπηρεσίας. Τα εν λόγω δικαιώματα περιγράφονται στην παράγραφο ... των παρόντων Όρων (Δικαιώματα τα οποία παραχωρείτε).

  Ως κάτοχος λογαριασμού στο Modoolo, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε Περιεχόμενο. Κατανοείτε ότι, είτε δημοσιευθεί το Περιεχόμενο είτε όχι, το Modoolo δεν εγγυάται ότι θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα σε σχέση με το Περιεχόμενο.

  Το Modoolo σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως Υπηρεσία αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη απώλειας αυτών.

  Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για το δικό σας Περιεχόμενο και για τις συνέπειες της ανάρτησης ή της δημοσίευσής αυτού. Το Modoolo δεν υποστηρίζει το Περιεχόμενο ή τις απόψεις, τις εισηγήσεις ή τις συμβουλές που τυχόν εκφράζονται σε αυτό και το Modoolo αποποιείται ρητά όλες και κάθε ευθύνη ξεχωριστά σε σχέση με το Περιεχόμενο.

  Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε (και θα συνεχίσετε να έχετε για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία) όλες τις απαραίτητες άδειες, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις και τις εγκρίσεις που απαιτούνται ούτως ώστε να μπορεί το Modoolo να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενό σας για τους σκοπούς της παροχής της Υπηρεσίας από το Modoolo, και άλλως να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενό σας με τον τρόπο που προβλέπεται από την Υπηρεσία και τους παρόντες Όρους.

  Συμφωνείτε ότι το Περιεχόμενο που υποβάλλετε στην Υπηρεσία δεν θα περιέχει υλικό, το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, ούτε υλικό που υπόκειται σε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας), εκτός εάν έχετε λάβει επίσημη άδεια ή έγκριση από τον νόμιμο ιδιοκτήτη.

  Εάν υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με τις Υπηρεσίες μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια ή τις προτάσεις σας χωρίς υποχρέωση απέναντί σας.

 • 5. Τροποποίηση και Τερματισμός των Υπηρεσιών μας

  Αλλάζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να προσθέτουμε ή να καταργούμε στοιχεία ή λειτουργίες και μπορεί επίσης να αναστέλλουμε ή να διακόψουμε πλήρως μια Υπηρεσία.

  Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας οποιαδήποτε στιγμή, αν και δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Η Modoolo μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να σταματήσει να σας παρέχει τις Υπηρεσίες, καθώς και να προσθέσει ή να δημιουργήσει νέα όρια για τις Υπηρεσίες μας οποτεδήποτε.

  Εάν διακόψουμε την παροχή μιας Υπηρεσίας ή κάποιας λειτουργίας, όπου είναι ευλόγως δυνατό, θα σας ειδοποιήσουμε έγκαιρα εκ των προτέρων για να μπορέσετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία ή λειτουργίας. Παρόλα αυτά η Modoolo σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ως Υπηρεσία αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων και δεν φέρει καμία ευθύνη απώλειας αυτών.

 • 6. Εγγυήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης

  Παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας ένα εμπορικά εύλογο επίπεδο δυνατοτήτων και προσοχής και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη χρήση τους. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να υποσχεθούμε σχετικά με τις Υπηρεσίες μας.

  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Η MODOOLO ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ. ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”.

  ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.

 • 7. Ευθύνη για τις Υπηρεσίες μας

  ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η MODOOLO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΕΣΟΔΑ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ.

  ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ MODOOLO, ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ή, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ).

  ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η MODOOLO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ.

 • 8. Εταιρικές χρήσεις των Υπηρεσιών μας

  Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας εκ μέρους μιας επιχείρησης, αυτή η επιχείρηση αποδέχεται αυτούς τους όρους. Θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη και θα αποζημιώσει την Modoolo και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και υπαλλήλους αυτής έναντι οποιασδήποτε αξίωσης, αγωγής ή ενέργειας εγείρεται εξαιτίας της χρήσης των Υπηρεσιών ή εξαιτίας παράβασης των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή οποιωνδήποτε εξόδων προκύψουν από όλες τις αξιώσεις, απώλειες, ζημίες, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δαπάνες αντιδικίας και δικηγορικές αμοιβές.

 • 9. Σχετικά με τους παρόντες Όρους

  Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για μία Υπηρεσία, όπως, παραδείγματος χάριν, για να απεικονίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία ή στις Υπηρεσίες μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στους όρους. Θα δημοσιεύσουμε τις τροποποιήσεις αυτών των όρων σε αυτήν τη σελίδα. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από πέντε ημέρες από την ανάρτησή τους. Ωστόσο, οι αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες νέες λειτουργίες μιας Υπηρεσίας ή οι αλλαγές που πραγματοποιούνται για νομικούς λόγους θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της.

  Εάν υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στους παρόντες όρους και τους επιπλέον όρους, υπερισχύουν οι επιπλέον όροι.

  Η σχέση σας με την Modoolo διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτων δικαιούχων.

  Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τους παρόντες όρους και δεν προχωρήσουμε άμεσα σε κάποια ενέργεια, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτούμαστε από τυχόν δικαιώματα που μπορεί να έχουμε (όπως η ανάληψη δράσης στο μέλλον).

  Αν διαπιστωθεί ότι ένας συγκεκριμένος όρος δεν είναι εφαρμόσιμος, αυτό δεν θα επηρεάσει άλλους όρους.

 • Ημερομηνία: 25 Αυγούστου, 2014